قبل از آنکه برای اجاره خودرو اقدام کنید باید درباره ی مدارک مورد نیاز اجاره ماشین اطلاعاتی داشته باشید . مدارک لازم برای اجاره خودرو بدون راننده در همه موسسات اجاره خودرو معمولا یکسان است.

برای اتباع ایرانی که متقاضی اجاره خودرو بدون راننده هستند حداقل ارائه یکی از مدارکی که در زیر توضیح داده شده لازم است:
1-سند ملکی معتبر به نام متقاضی اجاره خودرو به ارزش حداقل مبلغ خودرو یا ارائه جواز کسب یا اجاره نامه معتبر
2-ارائه چک بانکی یا سفته به اندازه 20 درصد بیشتر از ارزش واقعی خودرو اجاره ای
3-ارائه ودیعه نقدی به هر ارزی مثل ریال , دلار , پوند یا....
4-متقاضیان اجاره خودرو و اجاره ماشین حداقل دارای 21 سال سن باشند.

به علاوه تمام مدارکی که در بالا توضیح داده شد ارائه کارت شناسایی معتبر از سوی متقاضی اجاره ماشین نیز الزامی میباشد.

مدارک لازم متقاضی کرایه اتومبیل بدون راننده که جزء اتباع خارجی میباشند به صورت زیر است:
1-ارائه پاسپورت و  بلیط برگشت متقاضی اجاره ماشین
2-ودیعه نقدی به هر ارزی مثل یورو , دلار , پوند یا.... به اندازه حداقل 20 درصد ارزش واقی خودرو اجاره ای
3-متقاضیان اجاره خودرو و کرایه اتومبیل حداقل داری 21 سال سن باشند.
متقاضیان اجاره خودرو که نیاز به اجاره ماشین عروس دارند نیز ارائه کارت عروسی نیز الزامی میباشد.
لازم به ذکر است افرادی که متقاضی کرایه اتومبیل با راننده هستند نیز نیازی به ارائه مدارک فوق ندارند.