عملکرد مرسدس بنز در یک کلام عالی است
شما وقتی در ماشین مرسدس بنزs500 نشسته باشید و آن را بر روی حالت اقتصادی(ECO)بگذارید اصلا متوجه خاموش و روشن شدن پیشرانه خودرو نمیشوید
این عملکرد انقدر آروم و نرم انجام میشود که شما فقط با نگاه کردن به عقربه دورسنج موتور میتوانید آن را تشخیص دهید
هنوز میزان مشخصی برای مصرف سوخت خودرو مرسدس بنزs500 اعلام نشده اما خود شرکت خودرو مرسدس بنزs500اعلام کرده است که مدل جدید آن در مقایسه با مدل قبلی آن 22 درصد در زمینه مصرف سوخت بهبود پیدا کرده است
در هنگامی که پیشرانه در حال روشن شدن است استارتر بدون کوچک ترین لرزش و یا صدایی اقدام به روشن شدن میکند . این میزان از نرمی و بی صدایی فوق العاده است