اجاره خودرو در ایران
اجاره خودرو پیشنهاد ویژه ای به افرادی است که نمیخواهند پول زیادی بابت خرید خودرو بپردازند و به دنبال خودرویی با مدل دلخواه و قیمت مناسب هستنند
همچنین میتوانید با اجاره خودرو هر دفعه مدل خودرو خود را عوض کنید و سواری ماشین های متفاوت را امتحان کنید
اجاره خودرو با راننده و اجاره خودرو بدون راننده هر دو امکان پذیر است
اجاره ماشین های آفرود نیز جزو لیست خودروهای اجاره خودرو قرار گرفته است